Armator

Zarząd Zeglugi Mazowieckiej podjął decyzję o uaktualnieniu regulaminu Rejsów statku pasażerskiego ALBATROS.

Regulamin

Rejsów statkiem m/s Albatros

wprowadzony zarządzeniem armatora (Uchwała Zarządu Spółki z dnia 19.10.2023).

§1

Armatorem i właścicielem statku pasażerskiego m/s Albatros nr rej WA-01-0155 jest „Żegluga Mazowiecka”  Spółka z o.o., z siedzibą w Serocku przy ul. Retmańskiej 47, prowadząca działalność gospodarczą m.in. w zakresie: transportu pasażerskiego śródlądowego oraz usług turystycznych. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000333576, NIP 536-18-66-628, REGON 141960653. 

Siedzibą Spółki i portem macierzystym statku ALBATROS jest miasto Serock, powiat legionowski, województwo mazowieckie.

§2

Armator organizuje i prowadzi pasażerskie i turystyczne rejsy statkiem m/s Albatros po wodach śródlądowych województwa mazowieckiego (bez ograniczeń), a w szczególności po rzece Narwi od Pułtuska do Serocka, rzece Wisła w obrębie linii brzegowej m.st. Warszawy oraz w dolnym biegu rzeki BUG oraz po Jeziorze Zegrzyńskim.

 1. Statek posiada 12 miejsc siedzących w kabinie pasażerskiej pod pokładem statku oraz 28 miejsc na pokładzie słonecznym.
 2. Statek posiada zaplecze sanitarne (WC) oraz cateringowe (kuchnia/barek) pozwalające na wydawanie gotowych posiłków podczas rejsów okolicznościowych oraz sprzedaży napoi  podczas rejsów spacerowych i turystycznych.
 3. Statek posiada nagłośnienie, monitoring, Wi-FI oraz zasilanie prądem 12, 24 i 230V.

§3

Armator zapewnia bezpieczeństwo organizowanych rejsów. Statek posiada aktualne Unijne Świadectwo Zdolności Żeglugowej i ubezpieczenie załogi i 35 pasażerów oraz wyposażenie ratunkowe dla 40 osób zapewniające bezpieczeństwo pasażerów i załogi statku.

§4

Armatora reprezentuje podczas rejsu kierownik statku - kapitan żeglugi śródlądowej odpowiadający za bezpieczeństwo statku i pasażerów.

W skład załogi wchodzą: kapitan żeglugi śródlądowej, bosman żeglugi śródlądowej lub starszy marynarz posiadający patent motorzysty oraz dodatkowo steward/ marynarz podczas rejsów okolicznościowych (catering).

§5

Armator jest organizatorem pasażerskich rejsów spacerowych po Jeziorze Zegrzyńskim na zasadach opisanych poniżej:

 1. Rejsy spacerowe są organizowane z molo w Serocku w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia (soboty, niedziele i święta) w godz. 11.00, 12.000 i 13.00. Armator nie przyjmuje zamówień i przedsprzedaży biletów na rejsy spacerowe z molo w Serocku. Sprzedaż biletów wyłącznie na statku m/s ALBATROS.
 2. Komunikaty armatora oraz aktualne ceny biletów (przez rozpoczęciem sezonu żeglugowego) są ogłaszane na stronie internetowej armatora WWW.zeglugamazowiecka.pl
 3. Armator zastrzega sobie prawo do stosowania specjalnych zniżek dla posiadaczy Karty Serocczanina oraz biletów rodzinnych.


Marynarze

Kapitanowie "słodkich wód" , czyli marynarze pływający na śródlądowych polskich i europejskich wodach - to niedoceniana grupa zawodowa, a bez niech trudno marzyć o wycieczce statkiem po rzekach i jeziorach. Żegluga Mazowiecka od 2010 roku prowadzi szkolenia marynarzy zarówno dla własnych potrzeb, jak i innych armatorów. Powodem jest chroniczny brak wykwalifikowanych kadr żeglugi śródlądowej, spowodowana nie tylko brakiem inwestycji wodnych (jeszcze kilka lat suszy a Wisłą można będzie pływać jedynie kajakiem), jak głownie  zapaścią szkolnictwa zawodowego oraz niechęcia armatorów do szkolenia młodych kadr. Żegluga Mazowiecka jest jednym z nielicznych armatorów umożliwiających praktykę zwodową. W ciągu ostatnich 10 lat na pasażerskim statku ALBATROS odbyło praktykę i szkolenie zawodowe ponad 20 marynarzy, z których 12 uzyskało patenty stermotorzystów, 8 zdobyło patenty mechaników i świadectwa bosmanów, 4 sterników oraz 4 kapitanów. W sezonie żeglugowym 2023 roku pływajac statkami po Jeziorze Zegrzyńskim możecie spotkać "starych" kapitanów i bosmanów ALBATROSA oraz podwyżswzających kwalifikacjie marynarskiego rzemiosła:

Bosmanów/machaników Albatrosa Kubę Buragiewicza i  Andrzeja Kamińskiego, którzy zdali egzaminy na patent kapitana żeglugi śródlądowej, bosmana/mechanika Artura Ostyk-Syrewicza, który zdobył patent sternika, starszych marynarzy Sebastiana Siedleckiego i Daniela Kielaka,  którzy uzyskali kwalifinacje bosmanaów oraz jedynej "marynarki" Małgorzaty Ostyk-Syrewicz, która zdobyła patent stermotorzystki.

Gratulujemy Kubie i Andrzejowi zdania trudnego egzaminu i uzyskania patentu kapitana, uprawniajacego do kierowania statkami po śródlądowych europejskich i polskich wodach, a nowym bosmanom i stermotorzystom sukcesów w zdobywaniu kolejnych "szlifów" oraz satysfakcji z atrakcyjnej pracy marynarzy słodkich wód.

Magdalena Szumera

listopad 2022

 

 

 

 

 Armatorem statku pasażerskiego ms. ALBATROS oraz organizatorem rejsów po Narwi i Jeziorze Zegrzyńskim jest spółka "Żegluga Mazowiecka", wpisana do Krajowego Rjestru sądowego nr 0000333576, prowadząca działalność od 2009 roku. Spółka jest organizatorem turystyki, członkiem Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego oraz członkiem wspierającym Stowarzyszenia na Rzecz promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego.

Dane adresowe:

ul. Retmańska 47 lok. 13, 05-140 Serock.

tel. 601 22 13 13, e-mail: albatros@zeglugamazowiecka.pl

NIP 536 186 66 28

Regon 141960653

Rezerwacja rejsów i informacje:

tel. 798 795 266 (kapitan statku), e-mail: albatros@zeglugamazowiecka.pl;

tel. 601 221 313 (armator), e-mail: dyrektor@zeglugamazowiecka.plTramwaje wodne u ujścia Bugu do Narwi

Rozmowa ze Zbigniewem Szumera, kapitanem statku pasażerskiego ALBATROS, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego.

 

Nową atrakcją Jeziora Zegrzyńskiego są rejsy katamaranów Albatros łączące gminę Serock z powiatem wołomińskim... 

Od 2018 roku katamarany Albatros przecierają turystyczny szlak łącząc oba brzegi Bugu i Narwi w okolicy Serocka. Organizacja przeprawy oraz jej promocja jest zasługą wielu sympatyków naszego regionu oraz finansowemu wsparciu lokalnych władz. W tym roku, dzieki wygranym konkursom ogłoszonym przez Powiat Wołomiński i Gminę Radzymin otrzymaliśmy dotacje, dzieki którym zbudowany został bezpieczny przystanek wodny w Arciechowie u ujścia Bugu do Narwi, wydane zostały mapki tras katamaranów z aktualnym rozkładem rejsów oraz zatrudnieni zostali marynarze posiadający wiedze i umiejętności Informatorów Turystycznych. W tym roku katamarany łączą oba brzegi Bugu i Narwi kursując regularnie od 1 czerwca do 5 wrzesnia na trasie Arciechów - Cupel - Serock, w każdą sobotę, niedzielę i święto.

Katamarany jeszcze w ubiegłym roku pływały po Bugu, lącząc gminę Dąbrówka z gminą Somianka. Co spowodował w tym rezygnację z tych połączeń.

Niestety powód jest prozaiczny. Brak jest na Bugu przyustani bezpiecznych dla satków oraz pasażerów. Do tego dochodził problem z rzeką, posaidającą wiele mielizn i płycizn, powodujących częste awarie statków w 2020 roku. W ytym roku jest co prawda dożo więcej wody w rzece, jednak brak dogodnych miejsc do cumowania był powodem rezygnacji, z tej atrakcyjnej szczególnie dla rowerzystów przeprawy. Być może w roku przyszłym znajdą się środki na budowę bezpiecznych przystanków wodnych na Bugu. W tym roku nasze stowarzyszenie, dzieki finansowemy wsparciu władz samorządowych Radzymina i Serocka, zbudowało i ustawiło w Arciechowie pływający pomost - jako przystanek katamaranów kursujących na trasie do Serocka.

Wasze katamarany to łodzie czy pływające pomosty?

Katamarany są jednostkami prototypowymi, zaprojektowanymi i zbudowanymi specjalnie do przeprawy rowerowej na miejscowych rzekach. Są to małe, motorowe łodzie turystyczne, zbudowane na dwóch pływakach i przystosowane do przewozu rowerów i 12 pasażerów. Przypominają pomosty lecz są to profesjonalnie wykonane przez firmę ROTO TECH małe statki pasażerskie, posiadające niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz uprawnienia do pływania po europejskich wodach śródlądowych. Statki zostały zbudowane ze środków Europejskiego Funduszu „Rybactwo i Morze”, dzieki którym zrealizowany został projekt uruchomienia nad Jeziorem Zegrzyńskim Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej służących dzialaniom promocyjnym i turystycznym. To ważne, gdyż najbliższe, certyfikowane punkty IT są dopiero w Pułtusku, Wyszkowie, Legionowie i Ossowie. Tak więc tę lukę w dostępie do profesjonalnej informacji o lokalnych turystycznych atrakcjach spełniają nasze katamarany, na których można otrzymać  nie tylko bezpłatne mapy i przewodniki lecz również kompetentną informację co warto w okolicy zwiedzić, gdzie wypożyczyć kajak oraz smacznie i tanio zjeść.

Przeprawa na Bugu i Narwi cieszy się powodzeniemnie nie tylko rowerzystów. Wsród pasażerów spotkać można wielu mieszkańców okolicznych wsi...

Przeprawa na Bugu i Narwi małymi statkami turystycznymi pozwoliła na zamknięcie tzw. pętli rowerowej wokól Jeziora Zegrzyńskiego. Dawno, dawno temu, w czasach kiedy nie było jeszcze Zalewu Zegrzyńskiego, z Arciechowa do Serocka można się było dostać tylko łodzią lub mostem w Zegrzu, a zimą mogo być bliżej np. sankami po zamarznietej rzece. Ciekawostką był fakt, iż serockie probostwo obejmowało wówczas wiernych po drugiej stronie Narwi, a Kościół w Serocku był jedynym w okolicy miejscem tradycyjnych świąt i obrządków religijnych (śluby, chrzciny, pierwsze komunie). Dzisiaj przeprawa przez Narew jest atrakcją dla mieszkańców głównie powiatu wołomińskiego, szukających wypoczynku nad wodą. Idealnym miejscem jest więc dzika plaża w Arciechowie, skąd można przeprawić się na drugi brzeg na targ do Serocka (każdą środy i soboty), zwiedzić miasteczko oraz skosztować rybnych smakołyków w smażalniach przy miejskiej plaży.

 

 

Na zdjęciu Zbigniew Szumera, kapitan statku pasażerskiego ALBATROS, prezes Stowarzyszenia 

 

Tekst i foto: Magdalena Szumera

lipiec 2021m/s Albatros - galeria


Nasze usługi

Zapraszamy na rejsy po Narwi i Jeziorze Zegrzyńskim zabytkowym statkiem pasażerskim m/s ALBATROS.

 • Oferujemy rejsy spacerowe z molo w Serocku w każdy weekend (czerwiec-sierpień)
 • Koszt biletu ulgowego 30 zł., a normalnego 50 zł. Rejsy są sponsorowane przez Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z o.o.

Zamówienia przyjmuje i informacji udziela;

kapitan statku - tel. 798 795 266

dyrektor Zeglugi Mazowieckiej - tel. 601 22 13 13
e-mail: dyrektor@zeglugamazowiecka.pl

Statek ALBATROS zabiera na pokład do 35 osób.  Rejsy cateringowe ze względu na wygodę pasażerów oferujemy maksymalnie dla 25 osób (ALBATROS). Na statku znajduje się pokład słoneczny dla 26 osób oraz salonka (kabina pod pokładem) z miejscami dla 12 osób.

Koszt wynajęcia statku z załogą (brutto w tym 8%VAT):

 • pierwsze dwie godziny rejsu statkiem ALBATROS z molo w Serocku – 3000 zł.

 • każda następna rozpoczęta godzina – 1000 zł.

 • Koszty dodatkowe za podstawienie statku w innym porcie - "zakładka" CENNIKSkontaktuj się z nami

Kontakt:

Zamawianiem rejsów statkiem ALBATROS:

Telefon do kapitana  798 795 266  

Telefon do armatora 601 22 13 13

E-mail: dyrektor@zeglugamazowiecka.pl