Aktualności

Od 1 czerwca 2024 roku zapraszamy rowerzystów na rowerową petlę wokół Jeziora Zegrzyńskiego.

Rowerowa pętla wokół Jeziora Zegrzyńskiego

Już wkrótce powrócą tramwaje wodne u ujścia Bugu do Narwi. Katamarany ALBATROS i OBSERWATOR, dzieki dofinansowaniu z budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz Miasta i Gminy w Serocku, rozpoczną regularne rejsy od 3 czerwca br.

Armator katamaranów - Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego szykuje niespodziankę dla rowerzystów uruchamiając przeprawe z Zegrza do Nieporętu, której powodzenie zależy "jedynie" od sponsorów oraz darczyńców. Nadzieją jest realizacja projektu współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego - "Rowerowej pętli wokół Jeziora Zegrzyńskiego". którego elementem jest opracowanie nowej trasy rowerowej zakładającej przeprawę z Zegrza do Nieporętu. 

Projekt zakłada równiez opracowanie aktualnej mapy tras rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego oraz wydanie jej w nakładzie 3000 egz. Mapa bedzie dostepna na satatkach pływających po Jeziorze Zegrzyńskim oraz w punktach Informacji turystycznej w Warszawie, Legionowie, Pułtusku i Wołominie. 

Rejsy armator katamaranu ALBATROS 2 planował rozpocząć na początku czerwca. Idealnym miejscem była nowa przystań w Zegrzu oraz malownicze molo w Nieporęcie. Niestety władze gminy nie zgodziły sie udostepnienie mola do cumowania statku. Inaugurację nowej przeprawy przesunieto na koniec czerwca, gdyż wcześniej konieczne bęzie zbudowanie pomostu w Nieporęcie za restauracją BARKA przy Dziekiej Plaży w Nieporęcie. To dodatkowe, nieplanowane koszty tej przeprawy, której współfinansowania odmówiły gminy w Nieporęcie i Serock. 

Rowerowa przeprawa u ujscia Bugu do Narwi jest współfinansowana przez Powiat Wołomiński oraz Miasto i Gminę w Serocku

Koszt przeprawy z Serocka do Arciechowa i z Arciechowa do Serocka - 15 złotych od osoby. Dzieci do 4 lat, posiadacze Karty Serocczanina lub Karty Radzyminiaka - gratis.

Płatność jedynie kartą lub blikiem.Zakończył się żeglugowy sezon oraz rejsy statków pasażerskich ALBATROS, Jagodowy Ryś i Tramwaju Wodnego ZEFIR.  Na molo przy miejskiej plaży nie spotkamy równiez katamaranów, od pieciu lat umożliwiających rowerową przeprawę na Bugu i Narwi. Wakacyjna przeprawa katamaranami była organizowana dzięki finansowemu wsparciu  Powiatu Wołomińskiego i Miasta i Gminy w Serocku oraz darowiznom turystów korzystających z rejsów. W tym roku z okazji jubileuszu 60 lecia powstania Zalewu Zegrzyńskiego i 25-lecia Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego, powstała nowa trasa rowerowa z przeprawą na Jeziorze Zegrzyńskim z Zegrza do Nieporętu, której koszty zostały częściowo sfinansowane z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego, darowizn korzystających z przeprawy turystów oraz Żeglugi Mazowieckiej.

Niewiadoma jest niestety przyszłość rowerowej przeprawy z Zegrza do Nieporętu, której dofinansowania odmówiły w tym roku zarówno władze Nieporętu, jak i Powiatu Legionowskiego. Nowa trasa rowerowa wokół Jeziora Zegrzyńskiego (Nieporęt - Arciechów - Serock - Zegrze - Nieporęt) wymaga przeprawy na Bugu (Kuligów - Popowo), na Narwi (Cupel - Serock) oraz nowej przeprawy na Jeziorze Zegrzyńskim.  Można oczywiście pokonać Narew mostem wzdłuż drogi krajowej 61 do Zegrza Południowego i dalej do Nieporętu wąskim poboczem drogi wojewódzkiej 631. To trasa niezbyt bezpieczna nawet dla wytrawnych rowerzystów, którą odradzam na rowerową wycieczkę z dziećmi.

Kontynuacja przepraw rowerowych na Bugu i Narwi w 2024 roku zależeć będzie od dofinansowania ze środków publicznych. Nie wystarczą dobre chęci armatorów katamaranów ALBATROS i OBSERWATOR, czyli organizacji pozarządowych, nie prowadzących działności gospodarczej.  Organizacja wakacyjnych rejsów wymaga sfinanowanie kosztów zatrudnienia marynarzy oraz bieżącej eksploatacji statków. Warto wspomnieć, iż statki zbudowane zostały w 2018 roku (z myślą o rowerzystach) dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Jeżeli w 2024 roku armator katamaranów ALBATROS nie zdobędzie środków na organizację rowerowych przepraw, statki zostaną udostepnione armatorowi prowadzącemy działalność gospodarczą, który być może zechce prowadzić w/w rejsy po rynkowych cenach biletów. Zapraszamy do zapoznania się z zapisem imprezy zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Zalew Zegrzyński” dla uczczenia jubileuszu 60-lecia powstania turystycznej krainy Jeziora Zegrzyńskiego. Koncert Piosenki Żeglarskiej odbył się 2 września 2023 roku w Porcie Pilawa (Nieporęt).

 

 

 

 

Szanty 2023 w Nieporęcie to już historia

Koncert z okazji 60-lecia powstania Zalewu Zegrzyńskiego był jedną z ostatnich, masowych imprez organizowanych w tym roku. Koncert SZANTY 2023 odbył się w malowniczej scenerii portu jachtowego w Białobrzegach. Podobnie jak pogoda tak i frakwencja dopisała gomadząc kulkuset sympatyków żeglarskich pieśni. Dla tych, którym brak czasu lub obowiązki odebrały mozliwość udziału w koncercie, mamy dobrą nowinę! Już wkrótce na stronie www.jeziorozegrzyńskie.info zamieszczone zostaną archiwalne nagrania gwiazd koncertu - Romana Roczenia, Sylewstra Karnafela oraz szantowej kapieli - Szkockiej Trupy.

Warto wspomnieć, iz organizatorem koncertu współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego było obchodzące w tym roku jubileusz 25-lecia działalności Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego, którego członkiem wspierającym jest Żegluga Mazowiecka.

Na zdjęciach gwiazdy imprezy Sylwester Krnafel, Roman Roczeń i Szkocka Trupa, których archiwalny zapis koncertu - wkrótce na wspomnianej stronie Infromacji Turystycznej Jeziora Zegrzyńskiego.


Fundacja TERAZ MAZOWSZE oraz Kurpiowska Organizacja Turystyczna wydały dwie publikacje do upowszechnienia wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy - dot. roli pszczół w środowisku oraz ich znaczenia dla funkcjonowania życia na ziemi.

Już Albert Einstein powiedział, że "Jeśli z Ziemi znikną pszczoły, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia: nie ma pszczół, nie ma zapylania, nie ma roślin, nie ma zwierząt, nie ma ludzi"... Udział pszczoły miodnej w zapylaniu kwiatów wynosi około 90%, pozostałość przypada na inne pożyteczne owady, np. trzmiele i pszczoły samotnice dziko żyjące murarki ogrodowe oraz muchówki. Za główną przyczynę spadku populacji pszczół uznaje się niewłaściwe stosowanie nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie. Równie istotnym problemem jest utrata naturalnych i na półnaturalnych siedlisk.

Naukowcy biją na alarm, aby wprowadzić zintegrowaną ochronę roślin i w jak największym stopniu promować rolnictwo ekologiczne. Dużą szansę dla polepszenia sytuacji zapylaczy w Polsce stanowią też programy związane z zazielenianiem. W sytuacji takiego zagrożenia dla pszczół, niezwykle istotna jest także powszechna edukacja i budowanie świadomości ich roli w środowisku naturalnym.

Mamy nadzieję, iż zamieszczone poniżej publikacje „Dbajmy o pszczoły - rola pszczół w rolnictwie i codziennym życiu człowieka” oraz „Nie tylko pszczółka Maja” (adresowana do dzieci i młodzieży), będą inspiracją do podjęcia takich konkretnych działań, jak np. zbudowania hotelu dla pszczół w swoim ogrodzie.  Obie publikacje zostały wydanej dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zachęcamy do upowszechnienia naszych publikacji wśród Waszych przyjaciół, kolegów oraz współpracowników, gdyż „papierowe” wydanie było niewielkie (2000 egz.) i dotarło do nielicznych odbiorców…

Andrzej Bis

Wiceprezes Fundacji TERAZ MAZOWSZE

Prezes Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej

Sierpień 2023 r.

  

Dbajmy o pszczoly - rola-pszczół w rolnictwie - link do pobrania pliku PDF

Pszczółka Maja - publikacja edukacyjna dla dzieci i młodzieży - link do pobrania pliku PDF

Rowerowa pętla wokół Jeziora Zegrzyńskiego powstała w 2019 roku dzięki uruchomieniu przeprawy rowerowej u ujścia Bugu do Narwi małymi statkami motorowymi ALBATROS. Już od najbliższych wakacji uruchomiona zoatanie weekendowa przeprawa rowerowa z Seocka do Arciechowa u ujścia Bugu do Jeziora Zegrzyńskiego. Wznowiona została również przeprawa na Bugu z Kuligowa (gmina Dąbrówka) do Popowa (gmina Somianka). To ważna informacja dla turystów korzystający z tras rowerowej pętla wokół Jeziora Zegrzyńskiego. Brak bezpiecznych dla pasażerów i statków pomostów na Bugu oraz niski poziom wody w rzece zmusiła armatora katamaranów ALBATROS do rezygnacji w tym roku z rejsów na w/w trasie. Na szczęście pojawił się nowy armator dysponujący statkiem OBSERWATOR 1 (na zdjęciu), katamaranem umozliwiającym pływanie po płytkim zazwyczaj Bugu. To nowa atrakcja w Krainie Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego, gdyż umożliwia dotarcie do malowniczego skansenu w Kuligowie, gdzie można skosztować specjałów kuchni mazowieckiej, kupić wyroby lokalnych artystów i rzemieślników oraz zwiedzić warsztaty ginących niestety takich zawodów jak kołodziej, rymarz czy kowal.Fragment trasy rowerowej z Radzymina do Arciechowa, brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego (okolice Arciechowa).Nowa rowerowa trasa wokół Jeziora Zegrzyńskiego

 

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego opracowało i wyda niebawem drukiem nową mapę tras rowerowych przebiegających wokół Jeziora Zegrzyńskiego. Na mapie znajdzie sie nowa, czwarta trasa przebiegająca z Nieporetu przez Zegrze, Jadwisin, Zegrzynek, Serock, Arciechów, Załubice, Rynię i Białobrzegi do Dziekiej Plaży w Nieporęcie. Atrakcja nowej trasy są dwie przeprawy: z Nieporętu (przystanek przy Restauracji Barka) do nowego pomostu przy trakcie spacerowym w Zegrzu oraz z Serocka (przystanek przy plaży) do Arciechowa nad Bugiem. Nowa przeprawa z Zegrza do Nieporętu oraz czwarta trasa rowerowa wokół jeziora - została opracowana przez Stowarzyszenie w ramach projektu "Rowerowa pętla wokól Jeziora Zegrzyńskiego", współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (Konkurs Turystyka i Rekreacja 2023). 

Rejsy z Zegrza do Nieporętu rozpocznają się w sobotę 17 czerwca br. i odbywać się będa do końca wakacji, w każdą sobote i niedzielę. Symboliczna opłata (15 zł.) za przeprawę z rowerem (darowizna na cele statutowe) jest platna jedynie kartą na statku i pozwoli na pokrycie kosztów eksploatacji katamaranów ALBATROS. Więcej na stronie armatora www.jeziorozegrzynskie.info

tekst i foto: Magdalena Szumera - czerwiec 2023Wakacyjne rejsy na Jeziorze Zegrzyńskim

Wybierając się na weekend do Serocka koniecznie trzeba odwiedzić malowniczą plażę i molo, skorzystać z bogatej oferty lokalnych wypożyczalni kajaków i wodnych rowerów lub wybrać się statkiem na krótki rejs po Narwi.  Można skorzystać z rejsu statkiem pasażerskim ALBATROS i podziwiać od strony rzeki panoramę Serocka lub przeprawić się katamaranem na drugą stronę Narwi.

Dla turystów aktywnych, szczególnie rowerzystów, polecamy atrakcyjną wycieczkę jednym z rowerowych tras wokół Jeziora Zegrzyńskiego (mapa i opisy do pobrania na naszej stronie w zakładce "mapy). Starując z Serocka i korzystając z przeprawy u ujścia Bugu do Narwi, możemy dotrzeć np. do wsi Cupel skąd brzegiem rzeki prowadzi rowerowy szlak do Popowa (gmina Somianka). Obok przystani Ministerstwa Sprawiedliwości (niedostępnej dla turystów) można przeprawić się katamaranem do Kuligowa nad Bugiem i zwiedzić Skansen Kultury Ludowej. Droga powrotna prowadzi brzegiem rzeki do Arciechowa, skąd można wrócić katamaranem do Serocka lub wybrać dłuższą wycieczkę przez Nieporęt.

Warto wiedzieć, iż rejsy statkiem ALBATROS są dofinansowane przez Serockie Inwestycje Samorządowe, spółkę Miasta i Gminy Serocka, a wakacyjna przeprawa katamaranami u ujścia Bugu do Narwi jest mozliwa dzięki dotacjom lokalnych gmin oraz darowiznom m.in. pasażerów korzystających z przeprawy.

Po powrocie do Serocka polecamy smakołyki lokalnej kuchni - smażone okonki i sandacze "U Masełka" przy plaży lub znakomitą włoską pizze w lolalnej restauracji nad wodą.Atrakcje przyrodnicze na rowerowej pętli wokół Jeziora Zegrzyńskiego - Nieporęt

Planując rowerową wycieczkę jedną z rowerowych tras wokół Jeziora Zegrzyńskiego, które przebiegają przez gminy Nieporęt, Serock i Radzymin warto poznać przyrodnicze atrakcje gmin oraz polecamy skorzystanie z przeprawy na Bugu i Narwi z Arciechowa do Serocka.

Pasjonatów turystyki rowerowej oraz pieszych wędrówek brzegami Bugu i Narwi, pragniemy zainteresować przyrodniczymi atrakcjami gminy Nieporęt.

Gmina Nieporęt dzięki swemu położeniu nad Jeziorem Zegrzyńskim, jest jedyną w swoim rodzaju turystyczną enklawą na Mazowszu. Jej tereny, o każdej porze roku, są miejscem wypoczynku mieszkańców warszawskiej aglomeracji, a walory przyrodnicze docenią nawet nie wrażliwi na piękno natury turyści. Zarówno zapaleni przyrodnicy, weekendowi turyści, jak i poszukujących wytchnienia mieszkańcy położonych w pobliżu miast (Legionowa, Pułtuska, Wołomina i Warszawy) odnajdą tu swój azyl. Spotkają tu zarówno rozległe, zwarte kompleksy leśne i łąkowe, jak i niewielkie, silnie rozdrobnione lasy i łąki o znacznej różnorodności biologicznej. Rowerowe i piesze trasy PTTK wiodą m.in. przez Puszczę Słupecką oraz rezerwat - Łęgi Czarnej Strugi.Rowerowa pętla wokół Jeziora Zegrzyńskiego

Już wkrótce powrócą tramwaje wodne u ujścia Bugu do Narwi. Katamarany ALBATROS i OBSERWATOR, dzieki dofinansowaniu z budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz Miasta i Gminy w Serocku, rozpoczną regularne rejsy od 3 czerwca br.

Armator katamaranów - Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego szykuje niespodziankę dla rowerzystów uruchamiając przeprawe z Zegrza do Nieporętu, której powodzenie zależy "jedynie" od sponsorów oraz darczyńców. Nadzieją jest realizacja projektu współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego - "Rowerowej pętli wokół Jeziora Zegrzyńskiego". którego elementem jest opracowanie nowej trasy rowerowej zakładającej przeprawę z Zegrza do Nieporętu. 

Projekt zakłada równiez opracowanie aktualnej mapy tras rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego oraz wydanie jej w nakładzie 3000 egz. Mapa bedzie dostepna na satatkach pływających po Jeziorze Zegrzyńskim oraz w punktach Informacji turystycznej w Warszawie, Legionowie, Pułtusku i Wołominie. 

Rejsy armator katamaranu ALBATROS 2 planował rozpocząć na początku czerwca. Idealnym miejscem była nowa przystań w Zegrzu oraz malownicze molo w Nieporęcie. Niestety władze gminy nie zgodziły sie udostepnienie mola do cumowania statku. Inaugurację nowej przeprawy przesunieto na koniec czerwca, gdyż wcześniej konieczne bęzie zbudowanie pomostu w Nieporęcie za restauracją BARKA przy Dziekiej Plaży w Nieporęcie. To dodatkowe, nieplanowane koszty tej przeprawy, której współfinansowania odmówiły gminy w Nieporęcie i Serock. Atrakcje przyrodnicze gminy Radzymin

Planując wycieczkę jedną z rowerowych tras wokół Jeziora Zegrzyńskiego warto poznać przyrodnicze i historyczne atrakcje lokalnych gmin. Pasjonatów turystyki rowerowej oraz pieszych wędrówek brzegami Bugu i Narwi, pragniemy zainteresować przyrodniczymi atrakcjami gminy Radzymin.

Gmina Radzymin, to położona wśród pól, nadbużańskich rozlewisk, lasów i łąk gmina rolnicza, pozbawiona uciążliwego dla środowiska przemysłu. Wystarczy oddalić się od centrum miasta na zachód, by trafić nad Jezioro Zegrzyńskie lub na północ by dotrzeć do brzegu Bugu, po drodze przejeżdżając mostem w Załubicach niewielką lecz bystrą rzekę Rządzę. Już sam dostęp do Jeziora Zegrzyńskiego czy Bugu brzmi jak obietnica ciekawie spędzonego dnia. To raj dla miłośników ciszy i spokoju, głównie dla wędkarzy i mobilnych rowerzystów, gdyż w okolicy trudno znaleźć wiejski sklepik, nie mówiąc już o restauracjach, barach czy wypożyczalniach rowerów i kajaków. Szukających rozrywki i aktywnego wypoczynku nad wodą warto odwiedzić sąsiednią gminą Nieporęt, gdzie w Ryni i Białobrzegach można wypożyczyć kajak lub coś przekąsić w lokalnych tawernach. Można również skorzystać z przeprawy na druga stronę Jeziora Zegrzyńskiego we wsi Arciechów katamaranem Albatros. To atrakcja dla turystów preferujących zwiedzanie rowerem, gdyż niemal z niego nie zsiadając, mogą znaleźć się na serockim molo i odpocząć na plaży z masą atrakcji dla dzieci, wypożyczyć kajak lub przepłynąć się statkiem pasażerskim po Jeziorze Zegrzyńskim.

Północną granicę gminy Radzymin wyznacza Bug. Bujna roślinność porastająca brzegi tej wielkiej rzeki i mnogość gatunków nadwodnego ptactwa , tak blisko cywilizacji, zaskakuje i zachwyca. Dolina Dolnego Bugu jest enklawą dzikiej przyrody, którą na swój dom wybrało wiele rzadkich gatunków zwierząt, bo nieregulowane koryto rzeczne sprzyja bioróżnorodności. Można spotkać tu wydrę i bobra, kilka gatunków rybitw, remiza, trznadla i czaplę a także krążącą po niebie kanię czarną . Bug w okolicach Radzymina to również ciekawa i atrakcyjna okolica dla wędkarzy, amatorzy „wielkiej ryby” nie pozbawieni szczęścia i cierpliwości mogą złowić tu szczupaka, sandacza a nawet lina czy króla polskich rzek - suma.

Odwiedzających okolice Radzymina może zaskoczyć niepozorna, lecz dzika i pełna życia rzeka Rządza. Mimo, iż nie przepływa przez żaden rezerwat, nie jest objęta programem ochrony siedlisk, spotkamy nad jej brzegami wiele interesujących gatunków. Zarówno w górnym biegu, w okolicach Kałuszyna w powiecie mińskim, przepływając przez cieniste olsy, jak i środkowym i dolnym odcinku rzeki, meandrując między łąkami i pastwiskami, cieszą oko jej czyste wody, porośnięte pałkami wodnymi i sitowiem brzegi oraz zwierzęta które mają w jej pobliżu siedliska. Rządza latem płynąca leniwie i będąca zaledwie małym ciekiem wodnym, wiosną i w czasie długotrwałych opadów staje się kapryśna i nieobliczalna. Zdarza się, że nagle zmienia koryto wracając do swoich starorzeczy sprzed kilkudziesięciu lat. Rozlewa się szeroko po łąkach tworząc olbrzymie jeziora i niekiedy powoduje straty materialne w miejscowościach leżących blisko jej brzegów. W latach 70. próbowano regulować jej bieg, lecz na szczęście zrobiono to tylko na kilku małych odcinkach. Do dzisiaj zadziwia nas swoim pięknem. Miejsc do łowienia ryb jest mnóstwo. Chłodna i stosunkowo czysta woda skrywa szczupaki, klenie, jazie, okonie i płocie.Nowy przystanek wodny w Arciechowie u ujścia Bugu do Narwi

 

Rozpoczął się sezon żeglugowy na Jeziorze Zegrzyńskim. Od 1 czerwca regularne rejsy u ujścia Bugu do Narwi rozpoczęły małe statki pasażerskie – katamarany ALBATROS, których armatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego. Katamarany obsługują przeprawę rowerowo – osobową na Bugu z Arciechowa do wsi Cupel oraz na Narwi do Serocka. We wszystkie soboty, niedziele i święta katamarany będą obsługiwały trasę Arciechów – Cupel – Serock – Arciechów (9 rejsów dziennie). Na przystankach wodnych oraz w Internecie zostały opublikowane nowe rozkłady rejsów, a w Arciechowie przy dzikiej plaży ustawiony został nowy przystanek wodny, umożliwiający bezpieczne rejsy do Serocka. Jest to stalowa konstrukcja na pływakach, o wymiarach 3 x 6 metrów z kładką (2 m długości) łączącą pomost z lądem. Pomost zapewnia bezpieczne cumowanie nie tylko katamaranom lecz również większym statkom. Z pomostu w dni powszednie oraz po zakończeniu rejsów katamaranów mogą korzystać żeglarze, kajakarze i wędkarze. Po zakończeniu sezonu żeglugowego pomosty zostaną zdemontowane i odholowane do portu stowarzyszenia w Serocku. Warto dodać, iż znaczna część kosztów zatrudnienia marynarzy do obsługi katamaranów została sfinansowana ze środków publicznych (m.in. Starostwa Powiatowego w Wołominie), a budowa pomostu była możliwa dzięki dotacji gminy Radzymin.

Podobnego typu pomost został ustawiony przy dzikiej plaży u ujścia Bugu do Narwi, naprzeciwko Serocka we wsi Cupel, dzięki czemu przeprawa będzie bezpieczna zarówno dla statków jak i podróżujących nimi „piechurów” i rowerzystów..

Czerwiec 2021

 

m/s Albatros - galeria


Nasze usługi

Zapraszamy na rejsy po Narwi i Jeziorze Zegrzyńskim zabytkowym statkiem pasażerskim m/s ALBATROS.

  • Oferujemy rejsy spacerowe z molo w Serocku w każdy weekend (czerwiec-sierpień)
  • Koszt biletu ulgowego 30 zł., a normalnego 50 zł. Rejsy są sponsorowane przez Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z o.o.

Zamówienia przyjmuje i informacji udziela;

kapitan statku - tel. 798 795 266

dyrektor Zeglugi Mazowieckiej - tel. 601 22 13 13
e-mail: dyrektor@zeglugamazowiecka.pl

Statek ALBATROS zabiera na pokład do 35 osób.  Rejsy cateringowe ze względu na wygodę pasażerów oferujemy maksymalnie dla 25 osób (ALBATROS). Na statku znajduje się pokład słoneczny dla 26 osób oraz salonka (kabina pod pokładem) z miejscami dla 12 osób.

Koszt wynajęcia statku z załogą (brutto w tym 8%VAT):

  • pierwsze dwie godziny rejsu statkiem ALBATROS z molo w Serocku – 3000 zł.

  • każda następna rozpoczęta godzina – 1000 zł.

  • Koszty dodatkowe za podstawienie statku w innym porcie - "zakładka" CENNIKSkontaktuj się z nami

Kontakt:

Zamawianiem rejsów statkiem ALBATROS:

Telefon do kapitana  798 795 266  

Telefon do armatora 601 22 13 13

E-mail: dyrektor@zeglugamazowiecka.pl